Upozornění pro zákazníky >>> Překlady

Ani profesionální překladatel nemůže vědět všechno. Úzká spolupráce mezi překladatelem a Vámi je proto jednou ze záruk dobrého výsledku. Co můžete Vy jako zákazník udělat pro zabezpečení veškerých předpokladů, které jsou k požadovanému výsledku potřebné?

– Text k přeložení poskytněte překladateli pokud možno teprve v konečné verzi. Tím se dá zabránit chybám vzniklým v důsledku pozdějších změn. Obzvlášť v časové tísni se může snadno stát, že překladatel něco přehlédne.

– Kontinuita používané terminologie je nezbytnou známkou dobré kvality. Pokud k danému tématu existují již jiné překlady, dejte překladateli k dispozici terminologické seznamy a/nebo příklady textů.

– Stanovte realistické termíny odevzdání! Aby překladatel mohl dodat kvalitní výsledek, potřebuje na práci dostatek času. Zkušený překladatel zvládá v průměru 6 až 10 stran denně v závislosti na druhu a obtížnosti textu. Naplánujte navíc další den na provedení důkladné korektury.

– Jmenujte překladateli kompetentní kontaktní osobu, která mu bude k dispozici v případě dotazů. Otázky překladatele nejsou známkou nejistoty, ale svědčí o jeho důkladnosti a profesionalitě.

– Odpovězte překladateli na všechny potřebné otázky, je to ve Vašem vlastním zájmu. Často totiž teprve překladatel zjistí nejasnosti nebo dokonce chyby ve výchozím textu a pomůže Vám tím originál vylepšit.

– Má-li být Váš text zveřejněn (např. v tisku nebo na webových stránkách), umožněte překladateli v každém případě, aby před zveřejněním konečnou verzi textu ještě jednou zkontroloval.

A v neposlední řadě: pokud budete přece jen někdy nespokojeni, promluvte si s překladatelem. Určitě Vám vysvětlí, proč pasáž přeložil tak a ne jinak. A pokud by se přece jen vloudila chybička, profesionál dlouho diskutovat nebude a chybu Vám v co nejkratší době bezplatně opraví. A pro případ případů má profesionální překladatel uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu práce.