Die goldene Stadt an der Moldau – Prag

Zajišťování jakosti:

Provedením důkladné závěrečné kontroly překladu podle principu čtyř očí zaručíme nejvyšší možnou kvalitu textu.
V případě potřeby jsou překlady kontrolovány rodilým mluvčím cílového jazyka.

V týmu zajistíme rozsáhlejší zakázky, které by byly pro jednoho překladatele nezvládnutelné anebo nabídneme překlady textů z dalších oborů.

Nepostačí-li českým úřadům překlad listiny ověřený německým soudním překladatelem, poskytne ověření tlumočnice autorizovaná soudem České republiky.

Ve spolupráci s českou kolegyní zabezpečíme nejvyšší možnou kvalitu konferenčního tlumočení. Na Vaší konferenci společně obsadíme českou kabinku,
přičemž každá z nás tlumočí pokud možno do své mateřštiny.

Simultánní tlumočení vyžaduje maximální koncentraci. Z důvodu zabránění únavě, která se projeví na kvalitě tlumočení, by měla být kabina obsazena dvěma tlumočníky, kteří se v pravidelných intervalech – obvykle po 20-30 minutách – střídají. Moje partnerka v kabině: