Tlumočení do češtiny a němčiny

» Konferenční tlumočení simultánní
» Běžné konsekutivní tlumočení
» Soudní tlumočení

Konferenční tlumočení simultánní

bývá používáno při seminářích a konferencích. Tlumočník sedí většinou ve zvukotěsné kabině a hovoří souběžně s řečníkem. Jeho projev je přenášen speciální tlumočnickou technikou. Tento druh tlumočení je velice náročný, tlumočník hovoří prakticky bez přestávky. Objednejte proto pro každý cílový jazyk dva tlumočníky, aby se při práci mohli střídat.

Šušotáž

je zvláštní formou simultánního tlumočení, při které tlumočník šeptá posluchači do ucha. Prováděna může být nanejvýš pro dvě osoby. Tento způsob je jak pro tlumočníka tak i pro posluchače nesmírně náročný, neboť není možno eliminovat rušivé zvuky z okolí. Lze jej tedy provádět pouze po krátkou dobu. Šusotáž se často používá při soudních jednáních.

Běžné konsekutivní tlumočení

Tlumočník se nachází přímo v kruhu účastníků porady nebo jednání a tlumočí jednotlivé řečnické příspěvky většinou větu po větě nebo po krátkých úsecích. Tím se jednání prodlužuje, naplánujte proto dvojnásobek času.

Konferenční tlumočení konsekutivní

Při konsekutivním tlumočení přednáší řečník svůj projev buď v delších úsecích anebo kompletně a tlumočník ho následně převádí do cílového jazyka. Proto i zde počítejte s dvojnásobkem času.

Zprostředkování

kontaktu ke kvalifikovaným kolegům překládajícím do jiných jazyků