Tiráž

Viola Mrusek
Öffentlich bestellte und allgemein beeidigte
Dolmetscherin und Übersetzerin
für die tschechische Sprache (BDÜ)

An den Höfen 5e, 04425 Taucha

Telefon:
+49 34298 6 26 86

E-Mail:
info@mrusek-translations.de
VAT-ID: DE 227727826

Copyright

Veškeré designérské elementy, grafiky a texty použité na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu a jsou majetkem provozovatele této domény.
Jakékoliv používání, upravování nebo další zpracování byť jen části této prezentace je povoleno pouze s výslovným souhlasem majitele práv.

Foto: Fotostudio Sascha Prochnow

Grafický návrh a realizace stránek

Vyloučení odpovědnosti

Na obsah odkazovaných cizích stránek nemám vliv. Odpovědnost za případný protiprávní obsah těchto stránek proto výslovně vylučuji.