Profesionální překlady do němčiny

Profesionální překlady do němčiny

Je pro Vás němčina „španělskou vesnicí“?
Španělská vesnice – symbol něčeho neznámého, nepochopitelného a cizího – v němčině tomu říkáme „böhmische Dörfer“ neboli české vesnice.
Tento klasický překladatelský oříšek je názornou demonstrací toho, že překlad není jen prostým přenášením výrazů z jednoho jazyka do druhého a že překlady pro profesionální účely vyžadují znalosti zkušeného a kvalifikovaného překladatele. Jestli se chcete v Německu úspěšně prezentovat, svěřte své texty do rukou profesionálního překladatele, nejlépe rodilého mluvčího němčiny.

Pokud potřebujete překlad obchodní nebo společenské smlouvy, výpisu z obchodního rejstříku, pokud chcete vícejazyčnou prezentaci svých internetových stránek dosáhnout zvýšení odbytu v zahraničí, potřebujete přeložit prospekty a katalogy svých výrobků anebo hledáte soudního překladatele pro úředně ověřený překlad svých dokumentů – už nemusíte dál hledat! Vaše texty překládám v nejvyšší možné kvalitě, ve stanovené lhůtě a za přiměřené ceny. Své znalosti českého jazyka jsem získala během několikaletého pobytu v České republice. Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Karlovy univerzity v Praze a v dlouholeté profesní praxi jsem získala bohaté zkušenosti jako tlumočnice a překladatelka českého jazyka.

A pokud budete při jednání s obchodními partnery, na konferenci nebo na veletrhu v Německu potřebovat spolehlivou tlumočnici, budu Vám ráda k dispozici.

NABÍDKA SLUŽEB:

Tlumočení

je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého, např. při mezinárodních obchodních jednáních, na konferencích, u soudu

Překlad

je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého, např. odborného textu, právního textu, ověřený překlad listin („překlad s razítkem)

Zprostředkování kontaktů

na kvalifikované kolegy překládající do jiných jazyků