Proč překlady raději přenechat profesionálům

Jak najít vhodného překladatele nebo tlumočníka? Na co se musí dbát? Čím se vyznačuje profesionální překladatel nebo tlumočník?

V době postupující globalizace a existence internetu ztrácí geografické vzdálenosti na významu. Bez znalostí cizích řečí se již nelze obejít. Pokud chcete obstát na mezinárodním trhu, potřebujete přesné a odborně fundované překlady. Snad všichni jsme již měli potíže se špatně přeloženými návody k obsluze. Některé takové „překlady“ znějí divně, jiné spíš legračně nebo nesrozumitelně, v nejhorším případě ale obsahují nebezpečné chyby, za které výrobce odpovídá.

Profesní označení tlumočník/překladatel není v Německu právně chráněno. V tomto oboru může podnikat každý. Domněle levné překlady od laiků se Vám mohou značně prodražit, když kvůli nedbalostem a chybám musíte dát překlad dodatečně vylepšit. Ještě závažnější je ale ztráta reputace anebo, v nejhorším případě, vznik škody způsobené Vašim zákazníkům v důsledku chybného překladu. Chcete-li těmto problémům předejít, vsaďte již od začátku na profesionály.

Důkazem kvalifikace může být diplom nebo úspěšné absolvování státní zkoušky. Profesionální překladatel nebo tlumočník často delšími pobyty v cizině získal kromě jazykových znalostí navíc i interkulturní kompetenci, poznal mentalitu obyvatel a specifika země. I příslušnost k profesnímu svazu je důkazem toho, že překladatel, na rozdíl od laiků, má fundované jazykové vzdělání. Přesvědčte se a požádejte překladatele nebo tlumočníka o reference. A spolehněte se na doporučení jiných zákazníků, neboť ta často bývají tou nejlepší referencí.

Profesionálové pracují ve svých oborech, ve kterých se neustále vzdělávají. Mají cit pro jazykové nuance, který laikovi chybí, a tím Vás ochrání před trapnostmi. Styl překladu zaměří na požadavky cílové skupiny, takže svým textem dosáhnete požadovaného cíle.