Upozornění pro zákazníky >>> Tlumočení

Rozlišujeme následující druhy tlumočení:

Běžné konsekutivní tlumočení
Tlumočník se nachází přímo v kruhu účastníků porady nebo jednání a tlumočí jednotlivé řečnické příspěvky většinou větu po větě nebo po krátkých úsecích. Tím se jednání prodlužuje, naplánujte proto dvojnásobek času.

Konferenční tlumočení simultánní
bývá používáno při seminářích a konferencích. Tlumočník sedí většinou ve zvukotěsné kabině a hovoří souběžně s řečníkem. Jeho projev je přenášen speciální tlumočnickou technikou. Tento druh tlumočení je velice náročný, tlumočník hovoří prakticky bez přestávky. Objednejte proto pro každý cílový jazyk dva tlumočníky, aby se při práci mohli střídat.

Šušotáž
je zvláštní formou simultánního tlumočení, při které tlumočník šeptá posluchači do ucha. Prováděna může být nanejvýš pro dvě osoby. Tento způsob je jak pro tlumočníka tak i pro posluchače nesmírně náročný, neboť není možno eliminovat rušivé zvuky z okolí. Lze jej tedy provádět pouze po krátkou dobu. Šusotáž se často používá při soudních jednáních.

Konferenční tlumočení konsekutivní
Při konsekutivním tlumočení přednáší řečník svůj projev buď v delších úsecích anebo kompletně a tlumočník ho následně převádí do cílového jazyka. Proto i zde počítejte s dvojnásobkem času.

Pokud se budete držet následujících rad, ulehčíte tlumočníkovi práci a zajistíte tím lepší kvalitu výsledku.

– Informujte tlumočníka co nejdříve, aby měl dost času na přípravu.

– Poskytněte mu předem dostatek podkladů – např. téma, informační texty, připravené přednášky a prezentace. Nikdo automaticky neovládá terminologii všech oborů.

– Nešetřete na nesprávném místě. Pro větší okruh účastníků (semináře, panelové diskuse) se vždy doporučuje nasazení tlumočnické techniky. Rušivé zvuky z okolí totiž jak tlumočníka, tak i posluchače značně unavují. Snižují požadovaný efekt a vedou k nespokojenosti posluchačů.

– Vyslovujte zřetelně, hovořte volně a běžnou rychlostí, svůj příspěvek pokud možno nečtěte. Při čtení bývá tempo často neúmyslně zvyšováno. Nakonec se tak může stát, že tlumočník nestihne přeložit kompletní text.

– V různých jazycích existuje různá větná stavba. V němčině stojí sloveso na konci věty, v mnoha jiných jazycích tomu tak není. Aby tlumočník mohl správně zachytit smysl a převést větu do příslušného cílového jazyka, musí často počkat, až bude sloveso vysloveno. To může vést k přestávkám v projevu, posluchač získá dojem, že tlumočník „nestíhá“. Krátké a výstižné věty jsou proto lepší než komplikovaná souvětí.

– Umožněte tlumočníkovi zrakový kontakt s řečníkem.

– Dodržujte přestávky.

Další důležitá upozornění obdržíte od tlumočníka během přípravy na zakázku.
Celkově vzato: čím více tlumočníka podpoříte, tím lepší bude jeho výkon.