Tvorba cen

Prosím o pochopení, že zde nenajdete konkrétní ceny. Výše ceny je vždy závislá na stupni obtížnosti textu nebo tlumočnické zakázky. Odpovídající cena může být kalkulována jen tehdy, má-li překladatel k dispozici všechny potřebné informace.

Překlady

Možné způsoby zúčtování:

– podle počtu řádků v cílovém textu (jeden řádek obsahuje 55 úhozů)

– podle počtu slov ve výchozím textu,

– podle počtu stran v cílovém textu (jedna strana obsahuje 1800 úhozů)

– pevná cena (možná pouze po předložení kompletního textu)

Výpočet se provádí elektronicky.

Ráda Vám předložím individuální nabídku. Pošlete mi k tomu prosím e-mailem Váš text. Se všemi zaslanými texty zacházím naprosto diskrétně, a to i v případě, že se zakázka neuskuteční.

Tlumočení

– Tlumočení do maximálně 4 hodin: hodinová sazba (počet odpracovaných hodin včetně doby cesty k místu tlumočení a zpět)

– Tlumočení nepřesahující 8 hodin: denní sazba

Další hodiny (např. večerní program) se účtují zvlášť. Náklady na cestu a případné ubytování hradí zákazník.

Přepisy textů
Úhrada podle délky vynaloženého času